My Stories

Xin chào,

Mình là Audrey!

Đây là trang (có thể coi là) nhật ký, ghi lại một vài cảm xúc bất chợt của mình về cuộc sống xung quanh. Trang này được lập khi mình 16 tuổi, với dự định mong là những bài viết trong đây sẽ giúp Audrey của tuổi 2x, 3x hay già hơn, khi đọc lại sẽ nhớ lại cuộc sống của mình từng ra sao, có những khoảnh khắc như thế nào…